Historia

Historia

Sveriges sydligaste golfklubb - grundat 1931

Lilla Bedinge Golfbana kommer till och golfklubben bildas

Banan får nio hål

Banan stängs av militären (Per Albin linjen)

Spelet återupptas

Medlem i Svenska Golfförbundet

Klubbhusstuga köps

Banbygget norr om vägen börjar

8 hål kvar vid havet, 10 nya invigs =18 hål!

Klubbhuset invigs

Klubbhuset byggs till. Nya banan helt klar

Ny green hål 4 (hål 13 idag). Gamla banan lämnas helt

Ny green hål 5 (hål 14 idag)

Köp och byte av mark. Klubben äger banan

Bedinge GK firar 70 år

Ombyggnad av alla bunkrar

Nya korthålsbanan och träningsområdet invigs

Bedinge GK firar 75 år

Ny spelordning 10:an > 1:an

Om- och utbyggnad klubbhus

Bedinge GK firar 80 år

Initiativtagare till klubben var en herre vid namn Emil Flodin. Han kom från Göteborg och hade där tydligen kommit i kontakt med golfen. Efter att ha intresserat en del Bedingebor däribland veterinären William Pålsson (Björn och Rolf Hagtorns fader), disponent Herman Berglund, fabrikör Hans Thysell, handlaren Sigvard Boman samt några till, framfördes önskemål till Bedinge Havsbad AB att få nyttja strandheden för golfspel. På bolagsstämma den 30 juni 1931 enligt §10 i stämmoprotokollet uppläts området mellan havet och skogen tillsvidare som golfbana åt "Lilla Bedinge Golfklubb" avgiftsfritt.

Bedinge Golfklubb bildades med William Pålsson som ordförande och Herman Berglund som kassör. Banskötslen bestod mest av att juniorerna i klubben fick med en handdriven ca 40 cm bred liten maskin klippa greenerna samt att dåvarande boställaren N Aug Nilsson en eller två gånger per år klippte heden. Maskinhallen var Thysells garage. Kraven ökade och juniorerna grävde för hand brunnar intill några av greenerna och av klipparen byggdes en portabel pump för bevattning som då kunde betjäna olika greener.

Trots vår lite spartanska bana startade tidigt, troligen första året, utbyte med Ystads GK. En viss avundsjuka fanns då Ystad var ett helt år tidigare ute än vi och hade betydligt bättre bana samt klubbhus och anställd greenkeeper. Klubbmatcherna slutade alltid med förlust i Ystad och vinst i Bedinge. Kanske det berodde på skillnaden i bankvalitet.

Kriget kom och Per Albin linjens taggtråd på södra delen av banan minskade möjligheterna till golfspel som dock bedrevs även under krigsåren. Efter freden 1945 tog spelet åter fart och nya män tog vid. En man som betytt mycket för klubben är Lars Holm som under sin ordförandetid fick verklig fart på klubben.

Åren gick och tankarna på utbyggnad växte fram, vilka också sattes i verket medan Ebbe Alwén var ordförande. Med start 1986 och fullt spelbara arton hål 1992 har vi nu en trevlig bana som vi kan vara stolta över. I samband med reparationsarbeten på dräneringsledningen som går tvärs över banan gjorde vi detta till ett vattenhinder. Nu kan vi åter prata om att vi slog i bäcken som på vår gamla bana.

Som säkerhetsåtgärd mot våra grannar i öster flyttade vi under 1996 fyrans (idag trettondes) green mot väster och fick vattenhinder med slipers även på detta hål. Under hösten 1997 öppnade vi också femmans (idag fjortondes) nya green som gör hålet några meter längre med dubbel dogleg. På senare år har vi byggt om greener och bunkrar och framför allt köpt marken så att klubben äger hela banan.

2005 invigdes en det nya övningsområdet som har sex korthål med greener av samma kvalitet som stora banan, ny stor övningsgreen, chip & pitch green, övningsbunker och inspelshål.

Efter försöksverksamhet och enkät bland medlemmarna ändrades 2007 spelordningen så att start numera sker från det hål som tidigare var hål 10. Innebär att första tee ligger i direkt anslutning till såväl övningsområde, övningsgreen som klubbhus och att spelet får en start som flyter bättre.

2008 genomfördes stor om och tillbyggnad av klubbhuset. Ny reception och kansli, ny shop, tidigare kansli blir mötesrum, restaurangdel fräschas upp, nya fina omklädningsrum, renoverade toaletter, ny vagnbod, nytt värmesystem. 2013 förkortades hål 11 genom att utslagsplatserna flyttades fram. Detta som säkerhetsåtgärd gentemot våra grannar intill detta hål.

Dela sidan i sociala medier

Ladda ner material

Klicka på den PDF du vill ladda ner för att starta hämtningen.


Fullmakt - Årsmöte Fullmakt - Årsmöte (22 KB)

Mall för motioner Mall för motioner (174 KB)

Stadgar Stadgar (173 KB)

Samarbetspartners

Vi samarbetar med många partners. Flera har varit Bedinge Golfklubb trogna länge. Vi erbjuder olika former av samarbete med möjlighet till profilering, företagsgolf och trevligt umgänge.

SEB
Swedbank
Optimera
Maxi stormarknad
Inga objekt hittades.
Klicka här för att se alla samarbeten