Klubbens organisation

Klubbens organisation

- ryggraden i klubbens verksamhet

En stor del av klubbens verksamhet sköts genom de olika kommittéerna.  I sina verksamheter har kommittéerna en samverkan med klubbens personal samt klubbens PRO och krögare. Styrelsen för Bedinge Golfklubb vill framföra ett stort tack till alla ideellt arbetande i klubben!


Styrelsen i Bedinge GK

Styrelsen ansvarar tillsammans med den operativa klubbledningen för att förvalta och utveckla golfklubbens anläggning. Målet är säkerställa att vi har en attraktiv anläggning och verksamhet som attraherar såväl medlemmar som gäster och sponsorer. Den idrottsliga verksamheten sköts i första hand av klubbens kommittéer tillsammans med klubbens PRO. När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för klubbens och överordnade stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Kontakta styrelsen

Oldboyskommitté

Välkommen till Oldboysgolfen! Bedinge GKs seniorverksamhet avseende Oldboys är en mycket aktiv grupp med många aktiviteter under året. Du som är 55+ och medlem i Bedinge GK är välkommen att delta i Oldboystävlingarna onsdagar med ”Shotgun” start kl 08:30. Alla tävlingar är registrerade i GIT. Nytt för säsongen 2018 är att startavgiften på onsdagarna är 100:- inkl lunch med obligatorisk anmälan senast tisdag kl 12.00 i GIT eller via reception.

Kom i god tid senast kl 08:00 för information om dagens tävlingsform och tilldelat starthål mm.

Prisutdelning samma dag och obligatorisk närvaro annars går pengarna tillbaka till OB kontot.

Kontakta Christer Rosberg på chrosberg@gmail.com

Juniorkommitté

Juniorkommittén erbjuder en verksamhet för alla barn och ungdomar, där fokus ligger på att ha roligt tillsammans och att golfbanan blir en självklar plats att träffas på. Vår korthålsbana är mycket omtyckt och spelas gärna och ofta, men, vi vill också att ungdomarna så fort det bara går kommer ut och spelar på stora banan.

Vår junior och ungdomsverksamhet har idag ca 60 ungdomar i åldrarna 7 - 20 år i träning. Dessa är jämt fördelade på flickor och pojkar. Som medlem i Bedinge GK erbjuds ungdomarna träning minst 2 ggr/vecka. För de som vill lite mer, har vi skapat en tävlingsgrupp med extraträningar varje vecka, samt tävlingar i olika serier.

Golf skall vara roligt hela livet

Kontakta Stefan Hedlund på vagaband@telia.com

Bankommitté

Bankommittén som är styrelsens organ för handläggning av banfrågor ansvarar för att upprätta målsättningen för banans utformning och skötsel samt uppföljning av denna. Det är klubbens anställde Course Manager som har specialistkunskaperna och det operativa ansvaret. Course Manager ansvarar också för att uppsatta mål och planer för bananläggningens skick, standard, skötsel, underhåll, utveckling och säkerhet följs.

Kontakta Christer Persson på christer.58@telia.com

Marknadskommitté

Arbetar med att knyta kontakter med olika företag och hitta fram till olika former av företagssamarbeten. Kommittén arrangerar våra partnerträffar, rekryterar nya medlemmar, tar fram marknadsföringsmaterial, samt ser till att partnermaterial på banan är relevant och fräscht. Kontakta gärna någon av ledamöterna i Marknadskommittén

Kontakta Janne Barrander på janne.barrander@gmail.com

Medlemskommitté

Vi arrangerar olika aktiviteter för att medlemmarna i klubben skall trivas så bra som möjligt. Bland annat: • Klubbaftnar med tema • Faddergolf Information från oss presenteras på vår Medlemskommitté tavla i klubbhuset samt på klubbens hemsida. Har ni tankar och idéer runt evenemang eller annat som stärker klubbandan ännu mer, hör gärna av er till oss i medlemskommittén.

Kontakta Annelie Rosengren på rosengrenskan@hotmail.com
Vill du komma i kontakt med någon av oss i klubben?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter
Dela sidan i sociala medier

Ladda ner material

Klicka på den PDF du vill ladda ner för att starta hämtningen.


Fullmakt - Årsmöte Fullmakt - Årsmöte (22 KB)

Mall för motioner Mall för motioner (174 KB)

Stadgar Stadgar (48 KB)

Samarbetspartners

Vi samarbetar med många partners. Flera har varit Bedinge Golfklubb trogna länge. Vi erbjuder olika former av samarbete med möjlighet till profilering, företagsgolf och trevligt umgänge.


Klicka här för att se alla samarbeten