Lokala regler

Här hittar du all information om att spela golf på Bedinge GK.

Lokala regler

1. Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27)

a. Banans yttre gräns definieras av vita pinnar.

b. Intern out of bounds definieras av vit-svarta pinnar och gäller mellan hål 5 och hål 9 endast vid spel på hål 9.

Vid spel på hål där intern out of bounds inte gäller är de vit-svarta pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.

1.2 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.

b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.

c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar,gropar eller fåror, är MUA.

1.3 Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a. Stenar i bunkrar.

1.4 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

b. Avståndsmarkeringar.

c. Om ett ungt träd, identifierat med stödpinnar, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (se bilaga 1 A punkt 2b i "Regler för Golfspel”).

1.5 Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3, och 20-1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen ska eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.6 Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

1.7 Organisk del av banan (Regel 13-1)

a. Slipers för uppbyggnad av green på hål 13 betraktas som en organisk del av banan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inte annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.


 

Dela sidan i sociala medier

Golfbanan är öppen

Provisoriska greener vid frost/snö.

Ladda ner Slopetabell

Klicka på den PDF du vill ladda ner för att starta hämtningen.


Slopetabell - Herrar Slopetabell - Herrar (342 KB)

Slopetabell - Damer Slopetabell - Damer (353 KB)

Slopetabell - Klubbhandicap Slopetabell - Klubbhandicap (330 KB)

Gräsroten