gästBoka starttidMin Golf

Bedinge GK's Vision, Värdegrund och Handlingsplan

Bedinge GK's Vision och handlingsplan med mål och aktiviteter för vidare utveckling av vår klubb kopplat till Vision 50/50.

Inom ramen för vår spännande satsning Vision 50/50 för en mer inkluderande och jämställd golf, har vi arbetat fram och utvecklat Bedinge GK's handlingsplan med mål och aktiviteter och hur vi ska mäta måluppfyllelsen. Arbetet startade i september 2021, och dokumentation och beskrivningar finns under rubriken VISION 50/50.

Vi har också vidareutvecklat Bedinge GK's Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé som utgör viktiga grundstenar att stå på i det fortsatta arbetet med att utveckla Bedinge GK.

Under rubriken VISION 50/50 har vi publicerat vårt arbete och här återfinns dokumenten Vision, Värdegrund, Verksamhetsidé samt handlingsplanen.

Vid informationsmötet som genomfördes under Bedingeveckan berättade styrelsen bland annat om vikten av att ni svarar på den enkäter som klubben skickar ut. Det är genom era svar som vi får viktig information kring vad vi kan bli bättre på och utveckla vidare på klubben. Enkäterna är också ett viktigt instrument för att kunna mäta resultaten av måluppfyllelsen i handlingsplanen.

Missa inte att ta del av materialet under VISION 50/50 och återkoppla gärna med era tankar och idéer.

No items found.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
08:00-16:00
Helger:
08:00-14:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr..
Mån- Fre:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS