BOENDEBoka starttidMin Golf

Förtydligande av Stinas intervju!

Förtydligande av Stinas intervju......

Efter intervjun med Stina har det kommit in lite funderingar om vår ekonomi. Några har haft uppfattningen om att vi måste höja avgifterna ifall vi inte får ideella krafter. De ideella krafterna, oavsett om det är på banan eller frivilliga arbetsinsatser i styrelse och kommittéer, är viktiga för klubben och vi söker hela tiden frivilliga som vill engagera sig i vår klubb.
Vår ekonomi är i balans och styrelsen ser framtiden an med stor tillförsikt. Våra revisorer har fått en redogörelse för hur klubben ligger till avseende de första halvåret och de var nöjda med det arbete styrelsen gör. De pågående investeringar i gästboende och förbättringar av banan är finansierade med egna medel och vi planerar inte att ta till några lån för framtida investeringar i vår anläggning.
Vi har i dagsläget inga intentioner att höja medlemsavgifterna, men som vi alla vet så blir el, drivmedel och annat mycket dyrare. Det påverkar även oss i Bedinge GK. De ideella krafterna inom klubben motsvarar lite drygt en halvtidsanställning och därför är dessa medlemmar värda oerhört mycket för oss alla.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

No items found.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception..
Mån- Fre:
08:00-14:00
Helger:
08:00-13:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr..
Mån- Fre:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS