gästBoka starttidMin Golf

Information från Bankommittén!

Information från Bankommittén.....

Högsäsongen på Bedinge GK är över för i år, även om vi tycker att vi har säsong året runt. Åtminstone för banan är säsongen snart slut. Växligheten stannar av, banan förbereds för vintern, greenerna är hålpipade, klippning behövs mera sällan, löven faller. Det är höst och snart vinter. Under hösten och vintern finns det mer tid till åtgärder på banan som sällan hinns med under klippningssäsongen. Även om tisdagsgänget har stallat in för säsongen, så händer det ändå en hel del på banan. Både med ideella krafter och egen personal.
Som vi skrev i våras är vi en nybildad kommitté med höga ambitioner. Det vi sa då och som var uppdraget från styrelsen är kortfattat;

Vi skall fokusera på den bana vi har idag.

 • Förbättra den genom bättre kvalitet och finish.
 • Utvecklingsprojekt med eventuella förändringar av banans layout får anstå till det jobbet är klart.
 • 4 fokusområden
 • Kvalitet -Höja kvaliteten på banans olika delar med fokus på bunkrar, greenområden och gångvägar
 • Vatten – Ta bort och tillföra
 • Växtlighet – Gallra, fälla, nyplantera och renodla
 • Visuellt – Finish. Ser det bra ut för ögat tycker man kvaliteten är bättre. Åtgärder som ger bättre finish, tex bättre
 • gångvägar, väl avgränsade.

Vi har haft 8 kommittémöten sedan i början på mars och däremellan eget arbete inom kommitténs ansvarsområden.
Det vi gjort under året är att ta fram en åtgärdsplan med förbättringsåtgärder som ser ut så här i punktform.

 • Nulägesanalys
 • Bevattningsinventering banan
 • Dränerings- och bevattningsbehov banan
 • Bevattnings- och ytskiktsplan för gångvägarna
 • Bunkerrenovering
 • Trädinventering, gallrings- och fällningsplan
 • Nyplanteringsplan
 • Fuktighetsmätning av greenerna
 • Budgetförslag
 • Det som praktiskt blivit gjort under året är följande
 • Årlig beskärning av träd och buskar
 • Ny bevattning av greenområden hål 6, 7 och 13
 • Upphöjning av sprinklers på ett antal tees.
 • Dränering av greenområden hål 2,3,5 och 15
 • Iordningsställande av två referensbunkrar vid green, hål 6
 • Nytt dräneringsrör under hål 6.

Fram till nästa växtsäsong planerar vi att följande arbeten skall genomföras.

 • Flytta/byta sprinklers på tee och fairway
 • Plantera lindträd från tee 54 till tee 47 på hål 12 som skydd mot sneda bollar från tee 47 mot grannarna i sydost.
 • Ta bort popplarna öster om tee på 47 hål 18. Detta arbete påbörjas redan i början på vecka 44 .
Vy från Tee 54 hål 18. Popplarna till vänster vid Tee 47 tas ner.
 • Lägga igen det öppna diket på hål 14 och 15, med kvarvarande pliktområde. Hål 14 påbörjas om någon vecka.
 • Hål 15 görs till vårvintern. Nuvarande uppbyggnad av slipers är direkt farlig och vi vill inte ha fler benbrott. Nuvarande slipers är murkna och har gjort sitt. Att ersätta med nya slipers eller liknande ser vi inte som ett alternativ pga. bland skaderisken. Viktigt är att man riskerar att tappa ett slag i pliktområdet, även efter igenläggningen.
 • Fortsätta med pilallén i väster längs vägen mellan hål 17 och 18 upp till toaletten.
 • Testa ny bunkersand, krossad kvartsit, i en av referensbunkrarna på hål 6. Prov på kvartsiten finns på kansliet.
 • Årlig beskärning av träd och buskar
 • Fällning av döda träd och solitära träd som inte passar in samt gallring/fällning av en del av de popplar som finns vid tee 54 och 47 på hål 16. Mer om popplar i slutet.
 • Om budgeten medger plantera svarttall i norr längs slutet av hål 11 fram till tee på hål 16 samt i svängen en bit söderut på hål 11 mot green.

Detta är vad som är planerat i närtid.

Under vintern kommer kommitténs arbete att fokusera på att ta fram en detaljerad åtgärds- och tidplan med budget för de förbättringar vi beskrev i början. Vår tidshorisont sträcker sig till 2024. Takten i förbättringsåtgärderna påverkas enbart av tillgången på resurser i pengar och arbetstimmar.
Kommittén har presenterat en budgetram för styrelsen på ca 3,7 mkr inkl reinvestering i maskiner, som är den största delen, 2,3 mkr, över de tre kommande åren. Det är mycket pengar och kanske får en del åtgärder anstå tills de finns budgetmedel. Resultatpåverkan blir ca 600 kkr. de närmaste 3 åren, därefter ca 250 kkr. under resten av maskinernas avskrivningstid, ytterligare 7 år. Likviditetspåverkan är störst under 2022 och 2023 om inte maskinerna köps med leasingfinansiering.

Mer information kommer att komma fortlöpande. Har du frågor eller funderingar kontakta vår ordförande i kommittén Mats Jeppsson, jeppsson57@gmail.com.

Popplar på vår bana

När banan byggdes planterades det en hel del popplar på banan. Fullt föreståligt eftersom de är snabbväxande och finns i närområdet i odlingslandskapet som ”vindskydd”. Popplarna som nu är nästan 45 år har vuxit sig stora, alltför stora. Det är inte är bara träden som är stora, även deras blad och rotsystem. Andra träd som växer intill en poppel har svårt att konkurrera om näring, vatten och solljus med otillräcklig tillväxt som följd.

Problemen med framför allt rötter, bladfällning och skuggningseffekten är stora. Rotsystemet på en poppel kan bli upp till 15 gånger längre är omkretsen på stammen. Rötterna söker sig självklart till vatten och då även in i dräneringsrör.
Detta har vi sett exempel på vid hål 8 för ett antal år sedan. Där poppelrötter hittades 15–20 meter in i dräneringsrören med stopp som följd. Se exempelbild nedan

Bilden är från Växjö GK. Dräneringsröret i det uppgrävda diket var det stopp i pga. rötterna från popplarna i bakgrunden men kunde mycket väl vara här på Bedinge GK.


Under banans gräns i norr ligger dräneringsrör från angränsande åkrar. Vi vill inte medverka till att dessa dräneringsrör sätts igen. Popplarna på hål 8 kommer att ersättas med andra träd. När och med vad har vi inte beslutat ännu. Men några av träden, som är skadade, kommer att tas ner i närtid.

Popplarna längs den norra gränsen på hål 2 mot maskinhallen kommer att gallras samt kapas på höjden. Ett antal träd är skadade eller döda. Lövfällningen ställer till stora bekymmer. Arbetet görs i närtid.
De fem popplarna på tee 47 hål 18 kommer att tas ner under vecka 44. De har blivit alldeles för stora, rötterna förstör tee 47. Bladfällningen på hösten täcker hela green 14. Förvisso bara ett bekymmer någon månad på hösten. Nya andra träd kommer att planteras i stället. Ur spelsäkerhetssynpunkt ser vi inget problem att ta ner träden.

Poppeldungarna på hål 16 vid tee 54 och 47 kommer att glesas ut under vintern för att ge plats för nyplantering av svarttall. När svarttallen blir större kommer resterande popplar att fällas. Det finns ett antal solitära popplar, bland annat på hål 6 (till höger i svackan), 9/18 (i ruffen mellan hålen ner mot 18 green) och 17 (vid dammen). Dessa träd kan i sig vara vackra, men kan som sagt ställa till stora problem. Beslut om åtgärd tas efter en noggrann utvärdering av varje träd. Klart är att poppeln på hål 6 står nära brunnen och det stora, nyligen nergrävda dräneringsröret mellan hål 6 och 14. Poppeln på hål 9/18 står nära 3 tre sponsrade ekar som har dålig tillväxt pga. närheten till trädet. Slutligen popplarna vid dammen hål 17 står också nära andra träd. Mer information om dessa popplar kommer.

Slutligen kommer här några bilder på popplar samt dess rötter och löv.Tee 54 hål 16. Poppellöv.   
Löv från popplar green, hål 14. Greenen är rensad från löv på morgonen med blåsaggregat. Tidskrävande.
 Tee 47 hål 18. Poppelrötter ovan mark

                         

// Bankommittèn

No items found.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
09:00-12:00 MåNDAGAR STÄNGT t om 28/3 Reception/Shop stängd 20/1-21/1 pga Utbildning.
Helger:
09:00-12:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr..
Mån- Fre:
08.00 - 17,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 17,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS