gästBoka starttidMin Golf

Vision 50/50

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vision 50/50 – golfensjämställdhetsarbete

Nu har vi på Bedinge Golfklubb startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Torsdagen den 9 september hade vi vårt första uppstartsmöte tillsammans med vår klubbrådgivare Per Lindroth från Svenska Golfförbundet.

Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig också till förtroendevalda och anställda som representeras i vår referensgrupp och till alla medlemmar som vill vara med och engagera sig i vår förändringsresa.

Vision50/50 handlar inte bara om genustänk utan omfattar:

-         Banan

-         Trivseln på klubben

-         Bemötande, attityder och fånga upp allamedlemmar i en gemenskap

Vi vill gärna att så många som möjligt vill ta del av programmet för att skapa en stabil bas för vårt förändringsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Och idag ses det som en självklarhet både inom idrotten, ideella organisationer, inom näringslivet och idet offentliga rummet.

Styrelsen i BeGK tog därför ett medvetet beslut om att gå med i klubbutvecklingsprogrammet som tar oss med på en individuell resa, och en resa som utvecklar och förändrar vår klubb inom områden som vi identifierar som förändrings- och förbättringsområden.

-         Vi ser det som ett spännandekoncept där alla kan vara med och det är viktigt för oss att hänga med i framtiden

-         Det är roligare att jobba tillsammans med en mix av män och kvinnor

Trycket på idrotten ökar och att inte arbeta med jämställdhetsfrågorna ger:

-         Lägre trovärdighet

-         Sämre attraktionskraft

-         Mindre relevans

Och all förändring startar med oss själva – det sitter inte i väggarna!

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?


Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändrings arbete på golfklubben.
Gå gärna in och läs mer pågolf.se.

Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi på Bedinge GK har erbjudits en av platserna 2021. Klubbens Vision 50/50 leds av en styrgrupp består av 8 personer (klubbordförande, Klubbchef, Pro, styrelsens ledamöter och programmets förändringsledare). Se nedan förmer information.

Ytterligare en viktig grupp för att lyckas med vårt klubbutvecklings- och förändringsarbete är Referensgruppen som idag består av 14 personer. Dessa är våra ambassadörer och öron utåt i vår klubb. Se nedanför mer information.

Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete inom jämställdhet över tid.

Vad är Vision50/50?


Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världensbästa golf – för alla” och värdegrund ”Förgolfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genomforskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på allanivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Mål fram till 2020:

·        200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50

·        10 000 fler kvinnor som medlemmar

·        Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

 

Vill du också vara med
eller vill du veta mer om klubbens
Vision 50/50-arbete, kontakta gärna:

Anne-Marie Lindman, Förändringsledare
Telefon 0760-261508
E-post: lindman.annemarie@gmail.com

No items found.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09:00-16:00.
Helger:
10:00-16:00

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
08,00 - 15:00
Helger:
08,00-14,00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr . Vi kommer hålpipa våra greener v.39 Tisdag -Onsdag. 28/9-29/9. spel på provisoriska greener den 28/9.
Mån- Fre:
06.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
06.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
KONTAKTA OSS