Boka BoendeStällplatser

Hål 1

Dogleg vänster. Håll ut svagt till höger för att undvika out of bounds. Inspel lite till vänster och inte för långt. Buskar bakom till vänster.

PAR

4

INDEX

3

Tee:

41

271

47

315

54

370

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-1

Hål 2

För de långtslående sikta mellan stenpartierna. Medelgolfaren bör slå utslaget rakt fram. Greenen lutar uppåt så bättre kort än lång.

PAR

4

INDEX

3

Tee:

41

267

47

310

54

350

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-2

Hål 3

Sikta svagt höger på fairway för att öppna upp för inspelet. Bättre kort än lång upp på green.

PAR

4

INDEX

13

Tee:

41

241

47

280

54

320

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-3

Hål 4

Banans lättaste hål. Håll bara koll på vinden så är detta ett lätt hål.

PAR

3

INDEX

15

Tee:

41

110

47

120

54

135

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-4

Hål 5

Utslag över vatten.. När det är klart är hålet förhållandevis lätt. Bättre kort än lång upp på green som lutar uppåt.

PAR

4

INDEX

5

Tee:

41

258

47

300

54

355

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-5

Hål 6

Par 5 hål som oftast spelas i medvind. Ganska lätt fram till inspelet. Bunkrar framför och buskar bakom green.

PAR

5

INDEX

7

Tee:

41

360

47

400

54

485

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-6

Hål 7

Undvik bara den stora bunkern så är hålet lätt.

PAR

3

INDEX

17

Tee:

41

107

47

120

54

135

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-7

Hål 8

Tufft utslag med vatten till vänster och out till höger. Bättre lång än kort upp på green.

PAR

4

INDEX

1

Tee:

41

249

47

290

54

340

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-8

Hål 9

Lätt par 5-hål som avslutning. Håll lite till vänster på utslaget så öppnas hålet upp.

PAR

5

INDEX

9

Tee:

41

360

47

410

54

465

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-9

Hål 10

Hål 10 är ett tufft korthål. Bättre att vara lite lång än kort upp på greenen.

PAR

3

INDEX

16

Tee:

41

105

47

115

54

130

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-10

Hål 11

Utslaget är smalt med träd till vänster och out till höger. Försök att ligga lite till vänster på fairway för att öppna upp för inspelet.

PAR

4

INDEX

18

Tee:

41

190

47

215

54

240

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-11

Hål 12

De riktigt långtslående kan gå direkt på green över vattnet. Vi andra försöker slå ut raktfram för att landa mitt på vallen. Det behövs ett precist inspel eftersom det är bukrar, tallar och out i närheten av green.

PAR

4

INDEX

16

Tee:

41

202

47

235

54

285

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-12

Hål 13

Korthål med ondulerad green. Ligg hellre långt än kort på green beroende på vatten och bunker

PAR

3

INDEX

12

Tee:

41

118

47

130

54

145

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-13

Hål 14

Se upp för bäcken på andra slaget. Spela mot högersidan av fairway då blir inspelet lättare.

PAR

5

INDEX

2

Tee:

41

360

47

385

54

470

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-14

Hål 15

Slå utslaget lite till höger på fairway så blir inspelet lättare. Bättre att vara lite lång än kort upp på green.

PAR

4

INDEX

4

Tee:

41

228

47

265

54

335

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-15

Hål 16

Försök hitta mitten av fairway på utslaget. Gå ej för långt vid inspelet beroende på träd bakom green.

PAR

4

INDEX

8

Tee:

41

258

47

295

54

335

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-16

Hål 17

Småklurigt korthål. Håll inte för mycket åt höger då bollen lätt rinner av green och ned för vallen.

PAR

3

INDEX

14

Tee:

41

120

47

135

54

150

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-17

Hål 18

Lägg ner drivern. Gå svagt till höger på utslaget. Vid inspel spela mot mitten på green eller svagt höger för att undvika green bunkern till vänster.

PAR

4

INDEX

10

Tee:

41

254

47

295

54

340

boka starttid

Du kan även boka på golfterminalen i klubbhuset eller ringa 0410 - 255 14.

Tidbokning 06.00 - 19.00.

Anmäl ankomst på golfterminalen eller i receptionen senast 15 min före start, annars kan din tid lämnas ut till andra spelare. Angiven greenfee avser 18 hål.

hal-18

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS