Boka starttidMin Golf

Om Bedinge GK

Havsnära livskvalitet hela livet på Sveriges sydligaste golfbana!

LOKALA REGLER, TÄVLINGSVILLKOR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BEDINGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler, Tävlingsvillkor och Ordningsföreskrifter:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.bedingegk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Banans yttre gräns definieras av vita pinnar.

2. Intern out of bounds definieras av vitsvarta pinnar och gäller mellan hål 5 och hål 9, dock endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål där intern out of bounds inte gäller är de vitsvarta pinnarna att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Avståndsmarkeringar.

c) Organiska föremål

1. Slipers för uppbyggnad av green på hål 13 betraktas som ett organiskt föremål.

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Anmärkning: Denna tävlingsregel gäller inte veckovisa återkommande tävlingar innefattande "Tisdagsgolf", "Oldboysgolf" eller "Damgolf".

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Kom in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19! När växeln är stäng ring på mobilnummer 0733-117207.
Mån- Fre:
09.00 - 16:00
Helger:
09.00 - 16:00

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
09,00 - 13:00 Måndagar : Stängt from 2/11
Helger:
09:00 - 12:00

Golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener!. Vi har placerat ut en del utslagsmattor på en del hål, detta för att spara vår grästee. Vecka 49 kommer vi gräva ur dammen på hål 12 vilket gör att detta hål kommer vara avstängt för spel.
Mån- Fre:
07.00 - 16.00 (Bokningsbara tider)
Helger:
07.00 - 16,00 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
KONTAKTA OSS