BOENDEBoka starttidMin Golf

Om Bedinge GK

Havsnära livskvalitet hela livet på Sveriges sydligaste golfbana!

LOKALA REGLER FÖR BEDINGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler, Tävlingsvillkor och Ordningsföreskrifter:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.bedingegk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Banans yttre gräns definieras av vita pinnar.

2. Intern out of bounds definieras av vitsvarta pinnar och gäller mellan hål 5 och hål 9, dock endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål där intern out of bounds inte gäller är de vitsvarta pinnarna att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Avståndsmarkeringar.

c) Organiska föremål

1. Slipers för uppbyggnad av green på hål 13 betraktas som ett organiskt föremål.

3. Green (Regel 13)
Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,    
  • klubban  som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett  djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar,  insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Anmärkning: Denna tävlingsregel gäller inte veckovisa återkommande tävlingar innefattande "Tisdagsgolf", "Oldboysgolf" eller "Damgolf".

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån - Fred:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30.
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception..
Mån - Fred:
08:30-14:00 Måndagar STÄNGT!
Helger:
09:00-13:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr.. OBS! Restaurangen och samtliga toaletter i och på banan är stängda den 2/11 pga renspolning av vattenledningar.
Mån - Fred:
08.00 - 16,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 16,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS