gästBoka starttidMin Golf

Rond 1 - Utan spaning, ingen aning.

Hur ser det ut hos oss i Bedinge GK? Läs mer genom att klicka på rubriken.

Rond 1 – Utan spaning, ingen aning

Vi har spelat färdigt den första ronden. En spännande rond där vi skaffat oss mycket värdefull kunskap och startat spaningsarbetet inom vår egen verksamhet Bedinge GK utifrån de fyra olika arenor som man jobbar på.

Spaningsarbete fokuserar på fyra olika arenor

När Styrgruppen och Referensgruppen samlades den 14 oktober arbetade vi igenom resultatet från de spaningar som dokumenterats i vårt verktyg. Spännande diskussioner kring vad som framkommit och ett konstaterande att vi har många intressanta infallsvinklar.

Vi tittade också på resultatet av hur fördelningen av män och kvinnor ser ut på vår klubb och jämförde med snittet i Sverige. Här kan vi se att vi inte sticker ut på något sett. Däremot kan vi i spaningarna se att den snedfördelning vi har också påverkar hur det ser ut i t.ex. det ideella arbetet.

Vi ligger bra till i förhållande till hur det ser ut i Sverige

Spaningsarbetet fortsatte parallellt med att vi startade Rond 2 och spelade hål 1–5 inför vårt nästa möte den 6 december. Vid detta möte startade vi nästa steg som handlar om att formulera ”Vad är problemet” för respektive dokumenterad spaning. Ett arbete som inte är helt enkelt, men otroligt viktigt då det arbetet lägger grunden till vad vi vill förändra samt utgör basen för handlingsplanen för vårt förändringsarbete.

Arbetet med att spana har absolut inte avslutats utan det kommer att pågå kontinuerligt, och vi vill gärna involvera så många som möjligt i detta arbete. Detta är en förutsättning för att skapa en bred förankring och nå ut till så många av våra klubbmedlemmar som möjligt. Så har du själv några spaningar du vill delge oss så skriv till Anne-Marie Lindman.

Jag kommer att redovisa mer kring spaningarna och arbetet med problemformuleringarna när vi arbetat igenom dessa.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
08:00-16:00
Helger:
08:00-14:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr..
Mån- Fre:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS