gästBoka starttidMin Golf

Rond 2 - Handlingsplan med koppling till vår värdegrund

Handlingsplan för förändringsarbetet - ett resultat från våra spaningar

Vår referensgrupp och styrgrupp Vision 50/50 har genomfört ett fantastiskt arbete under vintern 2021/2022 och våren 2022. Pandemin satte käppar i hjulen även för utvecklingen av vårt förändringsarbete, varför vi valde en strategi som gjorde att vi kunde fortsätta arbetet. Vi träffades i mindre grupper vilket gav ett otroligt bra resultat med mycket konstruktiva diskussioner.


Arbetet mynnade ut i en konkret handlingsplan som helt bygger på spaningarna som gjordes under hösten 2021.

Handlingsplanen är uppbyggd kring de fyra arenor som arbetet med Vision 50/50 är indelat i.
Bilden nedan visar innehållet i respektive arena och vad respektive arena har haft som fokusområde.

Baserat på spaningarna formulerade vi ett svar på frågan "Vad är problemet" och definierade vad vi vill se när problemet är löst.

Vi satte mål, formulerade mål, aktiviteter och mätpunkter samt vem som är ytterst ansvarig för att målet realiseras. Och det är det som utgör vår handlingsplan för att starta förändringsresan på riktigt. Nu vet vi vad vi vill göra, hur vi ska göra det och varför vi ska göra förändringen.

En viktig hörnsten i allt vårt förändringsarbete är vår Värdegrund som är vårt rättesnöre för våra handlingar och för vårt beteende. Det handlar helt enkelt om klubbens kultur och vilka grundläggande gemensamma värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till.

Bedinge Golfklubbs Värdegrund som vi alla ska känna till och förstå innebörden av.

Den 20 juni kommer styrgruppen att träffas för att lägga sin sista hand på handlingsplanen som vi därefter kommer att presenteras på vårt medlemsmöte
under Bedingeveckan 2022.

Har du några frågor, idéer eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta mig - Anne-Marie Lindman/Förändringsledare - på 0760-261508.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån- Fre:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception.
Mån- Fre:
08:00-16:00
Helger:
08:00-14:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr..
Mån- Fre:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 19,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS